Kundeservice 89 87 31 00
Saelgminbil Siegel

Generelle vilkår og betingelser

Læs venligst disse vilkår og betingelser omhyggeligt før du benytter hjemmesiden saelgminbil.dk og de tjenester som tilbydes derpå. Ved at benytte vores websted og/eller vores tjenester accepterer du at være bundet af disse vilkår og betingelser.

General information

 • 1. Webstedet saelgminbil.dk (i det følgende benævnt ›Webstedet‹) drives af L&L Auto Info GmbH (i det følgende benævnt “L&L” eller “vi”)
 • 2. Disse vilkår og betingelser (i det følgende benævnt “L&L T&Cs”) gælder udelukkende for brugen af webstedet og de tjenester, som tilbydes derpå (i det følgende benævnt ›Tjenester‹). Hvor brugere af webstedet eller brugere af tjenesterne (i det følgende samlet ›Brugere‹ og i ental ›Bruger‹) tilbydes tjenester på webstedet, eller hvor tjenester stilles til rådighed for dem på webstedet, tjenesterne er underlagt disse L&L T&Cs.
 • 3. Eventuelle modstridende vilkår og betingelser for en bruger finder ikke sted.
 • 4. L&L forbeholder sig retten til når som helst at foretage ændringer i L&L T&Cs og de tjenester, der tilbydes af L&L. Hver bruger er underlagt L&L T&Cs, samt de generelle vilkår og betingelser, som gælder for de tjenester, der benyttes af brugeren, og som er gældende på brugstidspunktet eller på det tidspunkt, hvor brugeren benytter sig af tjenesten.
 • Værdiansættelse og vurdering af motorkøretøjer

  • 1. Hjemmesiden giver brugerne mulighed for at indtaste visse køretøjsdata i en entry mask på webstedet og på dette grundlag modtage et gratis estimat (i det følgende benævnt ›Vurderingsresultat‹) vedrørende den opnåelige køretøjspris, køretøjet og løbende information vedrørende udviklingen af køretøjsprisen og markedssituationen for lignende køretøjer, der sendes til den e-mail-adresse, som er angivet af brugeren.
  • 2. Vurderingsresultatet udgør blot et skøn over den opnåelige købspris på grundlag af de køretøjsdata, der er indtastet af brugeren. Hverken vurderingsresultatet eller de yderligere oplysninger, der transmitteres i denne sammenhæng, udgør et bindende tilbud til brugeren om at købe et motorkøretøj eller et bindende tilbud fra brugeren om at sælge et motorkøretøj.
  • 3. Den første forudsætning for modtagelse af et købstilbud fra L&L eller en partner af L&L er, at brugeren tillader, at hans/hendes køretøj inspiceres og værdisættes (i det følgende benævnt ›Vurdering‹) i en filial i hele Danmark (i det følgende samlet benævnt ›filialer‹ eller individuelt som ›filial‹).

  Brug af hjemmesiden

  • 1. Inden for parametrene for disse L&L T&Cs, har brugere ret til ved hjælp af den medfølgende online søgemaskine, at hente individuelle datasæt på deres skærme og til at udskrive dem for at skabe et permanent visuelt billede.
  • 2. Brugeraktivitet, der er beregnet til eller kan gøre webstedet eller de tjenester, som stilles til rådighed på webstedet, ikke-operationelle eller hæmme deres anvendelse er ikke tilladt.
  • 3. Ved fravær af det udtrykte skriftlige samtykke fra L&L, må brugere ikke systematisk udtrække og/eller genbruge dele af webstedet eller af de tjenester, som stilles til rådighed på webstedet. Uden udtrykkeligt skriftligt samtykke fra L&L må brugere ikke bruge datamining, robotter eller lignende dataindsamlings- og ekstraktionsprogrammer med henblik på at udtrække nogle vigtige dele af webstedet eller de tjenester, der stilles til rådighed på webstedet med henblik på at genbruge dem.
  • 4. Forbindelse, integration eller anden sammenknytning af hjemmesiden eller de tjenester, som stilles til rådighed på webstedet, er ikke tilladt uden det udtrykkelige skriftlige samtykke fra L&L.
  • 5. Visningen og omfanget af funktionalitet af webstedet og de tjenester, der stilles til rådighed på webstedet, kan variere afhængigt af adgangstype - f.eks. via en internetside eller en mobilapp. Retten til at bruge webstedet og de tjenester, der stilles til rådighed på webstedet og deres funktioner, findes kun inden for grænserne for den aktuelle teknik.

  Brugerens ansvar og garentier

  • 1. Brugeren garanterer til L&L, og i tilfælde af et salg også til køberen, at de oplysninger, han/hun har leveret til L&L og/eller køberen og især som er inkluderet i en købekontrakt er korrekt. Brugeren refunderer L&L og/eller køberen fuldt ud for eventuelle udgifter og skader, som de har lidt på baggrund af forkerte oplysninger, som brugeren har angivet.
  • 2. L&L påtager sig intet ansvar for tekniske mangler, og især for den fortsatte og uafbrudte tilgængelighed af webstedet og eventuelle tjenester, der stilles til rådighed på det, eller for den fejlfri gengivelse af de oplysninger, som leveres af skaberne af listerne.
  • 3. Hvis tilbuddet ikke er tilgængelig eller i tilfælde af at andre bekymringer vedrørende webstedet eller L&L opstår, kan brugeren kontakte L&L’s kundeservice via de kontaktoplysninger, der angives i den juridiske meddelelse.
  • 4. L&L bestræber sig altid efter at sikre, at webstedet og de tjenester, der stilles til rådighed på webstedet, er tilgængelige uden afbrydelser og fri for fejl. Grundet internettets natur kan dette dog ikke altid garenteres. Adgang til webstedet kan derfor lejlighedsvis afbrydes eller begrænses, blandt andet for at muliggøre reparationer, vedligeholdelsesarbejde eller introduktion af nye tjenester. L&L bestræber sig efter at begrænse hyppigheden og varigheden af hver af disse midlertidige afbrydelser eller begrænsninger.
  • 5. L&L er ansvarlig uden begrænsning for ethvert tab eller skade forårsaget af L&L eller dets befuldmægtigede, ansatte eller enhver person, der er ansat i udførelsen af ​​en kontraktlig forpligtelse, for L&L er ansvarlig (i det følgende benævnt ›repræsentant‹) enten med vilje eller gennem grov uagtsomhed. I tilfælde af en lidt uagtsom overtrædelse af blot ubetydelige kontraktlige forpligtelser er L&L ikke ansvarlig. Bortset fra dette er ansvaret for tab eller skade forårsaget af let uagtsomhed begrænset til tab eller skade, hvis forekomst typisk skal forventes. Sådant ansvar er begrænset til det forventede tab eller skade, der er typisk for kontrakten.
  • 6. Ovenstående ansvarsbegrænsninger gælder ikke for tab eller skade, der er lidt på grund af en skade på liv, krop eller helbred, samt for andet tab eller skade, der er lidt på grund af andet uheld.
  • 7. I det omfang L&L’s ansvar er udelukket eller begrænset, gælder dette også i relation til medarbejdernes og repræsentanternes personlige ansvar.

  Databeskyttelse

  • 1. Dataopbevarer og tjenesteudbyder er L&L. For alle spørgsmål vedrørende databeskyttelse skal du kontakte L&L’s databeskyttelsesansvarlige når som helst, f.eks. via e-mail til datenschutz@jetztautoverkaufen.de
  • 2. For yderligere informationer omkring databeskyttelse henvises til vores erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger, der er tilgængelig på [...].

  Ophavsret og brugsret

  • 1. Alle firmategn, logoer, tekster, billeder og anden information på webstedet er normalt underlagt copyright. Brug af webstedet giver ikke ret til nogen anden brug af disse oplysninger. Som en generel regel er enhver ændring, yderligere behandling og anvendelse i enhver form for medier forbudt. Alt anden brug er kun tilladt med forudgående skriftlig tilladelse fra L&L.
  • 2. L&L er den eneste indehaver af ophavsret til de fotografier, der er taget i filialen i anledning af køretøjets værdiansættelse. Dette gælder især for fotografier af brugte køretøjer, uanset om der er indgået en købsaftale med hensyn til det vurderede køretøj. Ændring, brug eller videre behandling af tredjepart er ikke tilladt.
  • 3. Enhver uautoriseret brug af informationer såvel som logoer eller varemærker fra tredjeparter, der er afbildet på webstedet, krænker vores rettigheder og/eller tredjeparts rettigheder og er forbudt.

  Uafhængighed klausul

  • 1. Hvis en bestemmelse i disse L&L T&Cs er/eller bliver ugyldigt, påvirker dette ikke den juridiske gyldighed af andre bestemmelser. I stedet for den ugyldige bestemmelse anses en gyldig bestemmelse for at være aftalt, hvilket bedst afspejler den oprindelige bestemmelse i kommercielle vilkår.

  Gældende lovgivning, sted for udførsel og jurisdiktion

  • 1. Disse L&L T&Cs reguleres udelukkende af de tyske love, der overholder FN’s Salgskonvention, for så vidt disse L&L T&Cs ikke indeholder nogle regler, der krænker obligatorisk dansk lov.
  • 2. I den udstrækning, hvor parterne i kontrakten er købmænd, juridiske personer under offentlig ret eller særlige midler under offentlig ret, er domstolen med enekompetence for alle aktuelle og fremtidige krav, der opstår som følge af dette kontraktforhold, Amtsgericht Tempelhof Kreuzberg, Berlin eller dens henholdsvis næste niveau-domstol.