Kundeservice 89 87 31 00
Saelgminbil Siegel

Databeskyttelseserklæring L&L Auto Info GmbH

Tak for din interesse i vores selskab, og fordi du besøgte vores websted saelgminbil.dk (herefter “Websted”). L&L Auto Info GmbH herefter (“L&L Auto Info GmbH” eller “vi”) tager beskyttelse af dine personlige oplysninger meget alvorligt.

I det omfang vi behandler personoplysninger på nogen som helst anden måde (f.eks. navn, adresse, e-mailadresse eller telefonnummer for den pågældende person [denne person kaldes herefter “Dataemnet”]), sker dette udelukkende overensstemmelse med EU’s generelle databeskyttelsesforordning (herefter “GDPR”) samt de nationale databeskyttelseslove, som er gældende for L&L Auto Info GmbH. Enhver behandling af personoplysninger, for hvilke der ikke er noget lovbestemt retsgrundlag, vil kun finde sted (hvis overhovedet) med dit samtykke.

Denne fortrolighedserklæring giver dig oplysninger om arten, omfanget og formålet med de personoplysninger, der behandles af L&L Auto Info, samt de rettigheder, du har krav på.

A. Den ansvarlige for behandlingen af dine personlige oplysninger

Den ansvarlige for behandlingen af dine personoplysninger i henhold til GDPR og andre bestemmelser i databeskyttelsesloven er

L&L Auto Info GmbH
Schleiermacherstraße 25
10961 Berlin
Deutschland
Tel.: 0800 50 80 880
E-Mail: info@jetztautoverkaufen.de

B. Databeskyttelseschef

Hvis du har spørgsmål og/eller forslag med hensyn til databeskyttelse, kan du kontakte vores databeskyttelseschef direkte og når som helst.

Vores databeskyttelseschef kan kontaktes på:

L&L Auto Info GmbH
Schleiermacherstraße 25
10961 Berlin
Deutschland
Tel.: 0800 50 80 880
E-Mail: datenschutz@jetztautoverkaufen.de

C. Behandling af brugsdata

Hver gang en bruger besøger dette websted, indsamler dette websted en række generelle data og oplysninger. Disse generelle data og oplysninger gemmes i logfiler på serveren.

Dette gælder for følgende data:

 • Anvendte browsertyper og -versioner,
 • det operativsystem, der blev anvendt af adgangssystemet,
 • den webside, hvorfra et adgangssystem ankom til dette websted (kendt som henviser)
 • de under-websteder, der bliver besøgt på dette websted via et adgangssystem,
 • datoen og klokkeslættet for en adgang til webstedet,
 • IP-adressen,
 • adgangssysemets internet-udbyder og
·

andre lignende data og oplysninger, der tager sigte på at afværge fare i tilfælde af angreb rettet mod vores it-systemer.

Under behandlingen af disse brugsdata drager L&L Auto Info ikke konklusioner om Dataemnet.

L&L Auto Info behøver disse data for at kunne

 • levere indholdet af dette websted korrekt,
 • optimere indholdet og annonceringen for dette websted,
 • sikre den permanente funktionalitet af vores it-systemer og den teknologi, der ligger til grund for dette websted samt
·

skaffe de retshåndhævende myndigheder de oplysninger, der er nødvendige for at gennemføre straffesager i tilfælde af cyberangreb.

Juridiske grundlag for denne databehandlingsaktivitet er art. 6(1)(f) GDPR.

Disse data i anonymiseret form analyseres af L&L Auto Info dels af statistiske hensyn og dels med det formål at øge databeskyttelsen og -sikkerheden. De anonyme data i serverlogfilerne lagres separat fra alle de personoplysninger, der afgives af Dataemnet.

D. Behandling af data, som du har givet os

Hvis du har fået dit køretøj vurderet på vores websted, indsamler vi de data, som du har indtastet på online-vurderingsformularen og sendt til os.

Hvis du booker en lokal aftale via webstedet, er du nødt til at registrere dig med fornavn/efternavn og telefonnummer

Medmindre andet udtrykkeligt er fastsat i denne datasikkerhedserklæring, behandler L&L Auto Info kun de data, der leveres i overensstemmelse med denne paragraf 4, med det formål at levere de tjenester, du har instrueret os til at levere, dvs. for at

 • oprette en brugerkonto,
 • give dig en vurdering af dit køretøj,
 • fuldbyrde og/eller behandle købsaftalen

Hvis du ikke stiller oplysninger til rådighed for os i overensstemmelse med denne paragraf 4, er vi ikke i stand til at gøre det muligt for dig at bruge de respektive tjenester.

Det juridiske grundlag for denne databehandlingsaktivitet er art. 6(1)(b) GDPR.

E. Overførsel af data til samarbejdspartnere

Data indsamlet via webstedet og ved indgåelse af en købekontrakt videresendes af L&L Auto Info til en samarbejdspartner og opbevares der. Disse samarbejdspartnere er omhyggeligt udvalgt og opfylder høje databeskyttelses- og data-sikkerhedsstandarder. De er bundet til streng hemmeligholdelse og behandler kun data på vegne af og i henhold til instruktioner fra L&L Auto Info. Det retlige grundlag for inddragelse af disse tjenesteudbydere er artikel 6 (1) (f) GDPR.

Behandling af dine personlige data af vores samarbejdspartner vil kun finde sted til følgende formål:

 • Administration af personlig data
 • Behandling af dine anmodninger
 • Kontraktbehandling

F. Overførsel af personlige oplysninger til eksterne serviceudbydere

L&L Auto Info modtager assistance fra eksterne serviceudbydere til bestemte tekniske dataanalyser, databehandling eller lagringsprocesser (f.eks. for at opnå aggregerede, ikke-personlige statistikker fra databaser eller til lagring af sikkerhedskopier). Disse serviceudbydere er omhyggeligt udvalgt og opfylder høje databeskyttelses- og datasikkerhedsstandarder. De er forpligtet til at opretholde streng fortrolighed og kun behandle personoplysninger, når de befuldmægtiges hertil af L&L Auto Info og i henhold til L&L Auto Info's anvisninger. Det juridiske grundlag for involvering af sådanne serviceudbydere er artikel (1)(b) GDPR.

L&L Auto Info. samarbejder med virksomheder og andre enheder, der yder specialiseret ekspertise inden for særlige områder (fx skattekonsulenter, juridiske rådgivere, regnskabsfirmaer, logistikvirksomheder). Disse enheder er enten juridisk eller kontraktmæssigt forpligtet til at opretholde fortrolighed. Hvis overførsel af personoplysninger til disse enheder er nødvendig, er retsgrundlaget afhængigt af den respektive form for samarbejde, artikel 6, stk. 1, litra b) eller f) GDPR.

G. Tilmelding af nyhedsbrev

Hvis du tilmelder dig et nyhedsbrev, bruger vi din e-mailadresse for at sende den respektive udgave af vores nyhedsbrev, gennem hvilket vi regelmæssigt giver dig information om interessante emner.

For at sikre, at du har tilmeldt dig nyhedsbrevet korrekt - dvs. for at forhindre uautoriserede tilmeldinger på vegne af tredjeparter - sender vi dig - så snart du har tilmeldt dig nyhedsbrevet - som del af en dobbelt tilvælgelsesprocedure en bekræftelses-e-mail, hvor vi beder dig bekræfte, at du har tilmeldt dig.

Vi gemmer også din IP-adresse samt dato og klokkeslæt for tilmeldingen af nyhedsbrevet og bekræftelsen, så vi kan spore og fremlægge bevis for tilmeldingen på et senere tidspunkt.

Vi gemmer din e-mailadresse, så vi kan sende dig nyhedsbrevet, medmindre og indtil du afmelder dig, eller vi ophører med at sende dig nyhedsbrevet.

Med henblik på statistiske analyser af vores nyhedsbrevkampagner indeholder nyhedsbrevene såkaldte sporingspixels.

Dette er en miniaturegrafik, der er indlejret i e-mailen, og som er formateret i HTML, hvilket gør det muligt for at at se, om og hvornår du har åbnet en e-mail, og hvilke af de links, som fandtes e-mailen, der blev klikket på.

Som en del af denne proces overføres også din IP-adresse til vores servere.

Vi gemmer dog ikke denne IP-adresse, ligesom vi heller ikke gemmer andre personoplysninger.

Det juridiske grundlag for denne databehandlingsaktivitet er dit samtykke i henhold til art. 6(1)(a) GDPR.

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke med virkning for fremtiden til enhver form for nyhedsbreve uden at pådrage sig andre omkostninger end grundtaksten for dataoverførsel (dvs. f.eks. omkostningerne hos din internetudbyder). I så fald kan vi desværre ikke længere sende dig nyhedsbrevet.

Hvis vi modtager en tilbagekaldelse fra dig, tilføjer vi dine personlige kontaktdata til en blokeringsliste, som vi bruger til at sikre, at vi ikke sender dig nogen form for reklamer, der ikke længere er velkommen.

Det juridiske grundlag for denne databehandlingsaktivitet er art. 6(1)(f) GDPR.

H. Cookies

Webstedet bruger cookies.

Cookies er tekstfiler, der placeres og gemmes på et computersystem via en internetbrowser.

Cookies gemmes på harddisken på brugerens computer og forårsager ingen skade dér.

Webstedets cookies indeholder personlige oplysninger om brugeren.

Cookies sparer brugeren af webstedet for problemer med f.eks. at genindtaste data, forenkle overførslen af specifikt indhold og hjælpe L&L Auto Info med at identificere særligt populære områder på webstedet.

Dette gør det bl.a. muligt for L&L Auto Info at justere indholdet på webstedet nøjagtigt efter brugernes behov.

Det juridiske grundlag for denne databehandlingsaktivitet er art. 6(1)(f) GDPR.

Brugeren kan til enhver tid forhindre, at dette websted placerer cookies ved at foretage passende justeringer af indstillingerne for den anvendte internetbrowser og derved permanent gøre indsigelse mod placeringen af cookies

Desuden kan eventuelle cookies, som allerede er blevet placeret, til enhver tid slettes via en internetbrowser eller andre softwareprogrammer.

Dette er muligt i alle almindeligt brugte internetbrowsere.

Hvis brugeren deaktiverer placeringen af cookies i den anvendte internetbrowser, er det muligt, at ikke alle funktioner på dette websted vil være anvendelige i deres fulde omfang.

I. Google Analytics

Dette websted bruger Google Analytics. Google Analytics er en webanalysetjeneste. Webanalyse vil sige indsamling, kompilering og analyse af data vedrørende besøgendes adfærd på websider.

En webanalysetjeneste indsamler bl.a. data om, fra hvilken webside et Dataemne er kommet til en webside (såkaldt henviser), hvilke af webstedets underwebsteder der blev besøgt, eller hvor ofte og hvor længe der blev set på et underwebsted.Webanalyse bruges primært til at optimere en webside og til at foretage en cost-benefit-analyse af internetannoncering. Driftsselskabet bag komponenten Google Analytics er Google LLC, 1600 Amphitheater Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Google LLC er certificeret under Privacy-Shield-ordningen og giver dermed garanti for, at selskabet er i overensstemmelse med den europæiske databeskyttelseslovgivning (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

Til webanalyse via Google Analytics bruger L&L Auto Info suffikset “_gat._anonymizeIp”.Ved hjælp af dette suffiks trunkeres og anonymiseres IP-adressen for Dataemnets internetforbindelse af Google, hvis vores websted tilgås fra en EU-medlemsstat eller fra en anden kontraherende stat i Aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.Formålet med Google Analytics-komponenten er at analysere strømmen af besøgende på webstedet.Google anvender de data og oplysninger, der indsamles, til bl.a. at analysere brugen af webstedet for at kompilere online-rapporter for os, der viser aktiviteterne på webstedet, og for at tilvejebringe yderligere tjenester i forbindelse med brugen af webstedet. Google Analytics bruger cookies, dvs. tekstfiler, der gemmes på din computer og muliggør analyse af, hvordan du har brugt webstedet.Hver gang en af de enkelte sider på dette websted - som drives af den ansvarlige for databehandling, og på hvilket der er blevet integreret en Google Analytics-komponent - besøges, aktiveres internetbrowseren på Dataemnets IT-system automatisk af den respektive Google Analytics-komponent for at overføre data til Google med henblik på online-analyse.

I forbindelse med denne tekniske proces vil Google modtage personoplysninger - som f.eks. Dataemnets IP-adresse -, hvilket gør det muligt for Google bl.a. at spore de besøgendes og klikkenes oprindelse og som følge heraf muliggøre fakturering af bestillingsopgaver. Ved hjælp af cookien gemmes personoplysninger - f.eks. adgangstidspunktet, det sted hvorfra vores websted blev besøgt, samt antallet af gange, som Dataemnet besøgte vores websted. Hver gang vores websted besøges, overføres disse personoplysninger, herunder IP-adressen for den internetforbindelse, der bruges af Dataemnet, til Google i USA.

Disse personoplysninger gemmes af Google i USA. Google overfører muligvis disse personoplysninger, som blev indsamlet via den tekniske proces, til tredjeparter.Som allerede nævnt ovenfor, kan Dataemnet til enhver tid forhindre, at dette websted placerer cookies ved at foretage passende justeringer af indstillingerne for den anvendte internetbrowser og derved permanent gøre indsigelse mod placeringen af cookies. En sådan tilpasning af indstillingerne for den anvendte internetbrowser ville også forhindre Google i at placere cookies på Dataemnets IT- system. Desuden kan cookies, som allerede er blevet placeret af Google Analytics, til enhver tid slettes via en internetbrowser eller andre softwareprogrammer.

Desuden har Dataemnet mulighed for at gøre indsigelse mod indsamlingen af data, som produceres af Google Analytics, og som har relation til brugen af dette websted, samt indsigelse mod, at Google behandler sådanne data, og at der sker sådanne dataindsamlinger og -behandlinger. For at kunne gøre dette skal Dataemnet downloade en browser-tilføjelse fra < a href="https://tools.google.com/dlpage/gaoptou" rel="nofollow" target="_blank"> https://tools.google.com/dlpage/gaoptout og installere denne.

Denne browser tilføjelse lader Google Analytics vider via JavaScript, at ingen data og oplysninger om besøg på websider må blive overført til Google Analytics. Google anser installationen af browser-tilføjelsen for at være en indsigelse.

Hvis Dataemnets IT-system slettes, formateres eller geninstalleres på et senere tidspunkt, skal Dataemnet geninstallere browser-tilføjelsen for at deaktivere Google Analytics.

Hvis browsertilføjelsen afinstalleres eller deaktiveres af Dataemnet eller af en anden person, der kan henføres til dataemnets kontrolsfære, er det muligt at geninstallere eller genaktivere browser-tilføjelsen.

For yderligere information og de gældende databeskyttelsesbestemmelser for Google henvises til https://policies.google.com/privacy?hl=da&gl=de Google Analytics er forklaret mere udførligt på https://marketingplatform.google.com/intl/en_uk/about/.

Det juridiske grundlag for denne databehandlingsaktivitet er art. 6(1)(f) GDPR.

J. Google Ads

Dette websted bruger Google Conversion Tracking (konverteringssporing). Dette indebærer, at Google Ads placerer en cookie på din computer, hvis du er kommet til vores websted via en Google-annonce.

Som en del af sine salgsaktiviteter gør L&L Auto Info potentielle kunder opmærksom på de tilbud, der findes på webstedet, ved hjælp af Google Ads, dvs. annoncer f.eks. i forbindelse med Googles søgeresultater.I denne sammenhæng skal man være opmærksom på nogle specifikke punkter i forhold til den cookie, som Google placerer på din computer, hvis du er kommet til webstedet via en Google-annonce: Denne cookie bliver ugyldig efter 30 dage og fungerer ikke som personlig identifikation.

Hvis brugeren besøger bestemte sider på webstedet, der tilhører AdWords-kunden, og cookien endnu ikke er udløbet, kan Google og kunden se, at brugeren har klikket på annoncen og er blevet omdirigeret til denne side. Hver Ads-kunde modtager forskellige cookies.Det er derfor ikke muligt at spore cookies via Ads-kundernes websteder. De oplysninger, der er fremskaffet ved hjælp af konverterings-cookien, bruges til at oprette konverteringsstatistikker for Ads-kunder, som har valgt konverteringssporing. Ads-kunder får besked om det samlede antal brugere, der har klikket på deres annonce, og som er blevet omdirigeret til en side, der var udstyret med et konverteringssporings-tag. Med de modtager ikke oplysninger, som kan bruges til at identificere brugere personligt.Hvis du ikke ønsker at deltage i sporingsproceduren, kan du også afvise placeringen af en cookie, der er nødvendig til dette formål - for eksempel ved at justere dine browserindstillinger, så automatisk placering af cookies deaktiveres generelt. Du kan også deaktivere cookies til konverteringssporing ved at justere dine browserindstillinger til blokering af cookies fra domænet. Du kan se Google's privatlivspolitik vedr. konverteringssporing på https://policies.google.com/privacy?gl=de&hl=da.

Det juridiske grundlag for denne databehandlingsaktivitet er dit samtykke i henhold til art. 6(1)(f) GDPR/Art. 6(1)(f) GDPR.

K. Sociale plug-ins

Dette websted bruger såkaldte sociale plug-ins (herefter "plug-ins") af forskellige sociale netværk. Ved hjælp af disse plug-ins kan du f.eks. dele indhold eller anbefale produkter. Hvis du besøger en side på vores websted, etablerer din browser direkte forbindelse med serverne for det respektive sociale netværk. Det sociale netværk sender indholdet af plugin'et direkte til din browser, og browseren integrerer det i webstedet. Ved at integrere plug-ins modtager det sociale netværk oplysning om, at du har besøgt den pågældende side på vores websted. Hvis du er logget på det sociale netværk, kan dette tildele besøget til din konto. Hvis du interagerer med plug-ins'ne, f.eks. ved at klikke på knappen "Synes godt om" eller lægge en kommentar op, sendes de tilsvarende oplysninger fra din browser direkte til det sociale netværk og gemmes dér. For yderligere oplysninger om formålet med og omfanget af dataindsamlingen og sociale netværks videre databehandling og brug samt om dine rettigheder og indstillingsmuligheder i denne henseende for at beskytte dit privatliv henvises privatlivspolitikken for de respektive netværk eller websteder. Du kan finde de pågældende links nedenfor. Selv om du ikke er logget på de sociale netværk, kan websteder med aktive sociale plug-ins sende data til netværkene. En aktiv plug-in anbringer en cookie med en identifikator, hver gang et websted besøges. Da din browser sender denne cookie uopfordret, hver gang du opretter forbindelse til en netværksserver, kan netværket i princippet oprette en profil af, hvilke websteder, den bruger, som er tilknyttet identifikatoren, har besøgt. Og det ville da også være fuldt ud muligt for denne identifikator efterfølgende at blive matchet tilbage til en person - f.eks. når man logger ind på det sociale netværk på et senere tidspunkt.

Vi bruger følgende plug-ins på webstedet:

Facebook

Facebook-plug-in'et drives af Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (herefter “Facebook”). Du kan se Facebooks privatlivspolitik på https://da-dk.facebook.com/about/privacy.

Facebook er certificeret under Privacy-Shield-ordningen og giver dermed garanti for, at selskabet er i overensstemmelse med den europæiske databeskyttelseslovgivning (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active).

Twitter

Twitter plug-in drives af Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA (herefter “Twitter”). Du kan se Twitters privatlivspolitik på https://twitter.com/en/privacy.

Twitter er certificeret under Privacy-Shield-ordningen og giver dermed garanti for, at selskabet er i overensstemmelse med den europæiske databeskyttelseslovgivning (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TORzAAO&status=Active).

L. Facebook Pixel

Vi benytter det sociale medie netværk Facebooks “Facebook-Pixel”, der styres af Irland LTd., 4 Grand Square, Dublin 2, Irland (i det følgende “Facebook”). Facebook-Pixels funktion er analyse og optimering af vores tjenester. Facebook-Pixel gør det muligt for Facebook at udpege brugere af vores websted som reklamemodtagere (såkaldte “Facebook-Ads”). Vi benytter Facebook-Pixel for at sikre, at kun de Facebook-brugere, der har vist interesse for vores tilbud, eller har vist visse træk (såsom interesser i bestemte emner eller produkter), som vi kommunikere til Facebook (såkaldt “Custom Audiences”) modtager reklamer. Facebook kan genkende succesraten for en reklamekampagne, for eksempel i tilfælde af onlinesalg, ved at kigge på cookien indlejret i din browser. Denne proces giver os mulighed for at evaluere succesraten for Facebook-annoncer med hensyn til statistik såvel som markedsundersøgelse formål. Se venligst https://www.facebook.com/about/privacy for at informere dig selv om formålet og omfanget af databehandlingen såvel som dine rettigheder og indstillinger for beskyttelse af personlige oplysninger.

Facebook er certificeret i henhold til Privacy Shield-traktaten og garanterer derfor at overholde lovgivningen om databeskyttelse.

Retsgrundlaget for denne forarbejdnings aktivitet er art. 6 (1) (f) GDPR.

M. Twitter

Funktioner, der tilvejebringes af Twitter, er integreret på vores websider. Ved hjælp af Twitter- og "retweet"-funktionen linkes de websteder, du har besøgt, til din Twitter-konto og offentliggøres for andre brugere. Dette omfatter også data, der overføres til Twitter. Vi vil gerne påpege, at vi som udbyder af websider ikke modtager nogen oplysninger om indholdet af de overførte data og dets brug af Twitter.

For yderligere information henvises til Twitters privatlivspolitik på https://twitter.com/en/privacy.

Det juridiske grundlag for denne databehandlingsaktivitet er art. 6(1)(f) GDPR.

N. CrazyEgg.com

Dette websted bruger sporingsværktøjet CrazyEgg.com for at registrere tilfældigt udvalgte individuelle besøg (kun med anonymiseret IP-adresse). Ved hjælp af cookies kan dette sporingsværktøj analysere den måde, hvorpå du bruger webstedet (f.eks. hvilket indhold bliver klikket på). Til dette formål vises der en brugerprofil visuelt.Dette værktøj opretter brugerprofiler ved hjælp af pseudonymer.

Det juridiske grundlag for denne databehandlingsaktivitet er dit samtykke i henhold til art. 6(1)(f) GDPR/Art. 6(1)(f) GDPR.

Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod behandling af data, der genereres at CrazyEgg.com ved at følge vejledningen på http://www.crazyegg.com/opt-out.

For yderligere information om databeskyttelse på CrazyEgg.com henvises til http://www.crazyegg.com/privacy.

O. Facebook SDK

I vores app til mobile operativsystemer integrerer vi et såkaldt Facebook SDK. Denne software gør os i stand til at spore, via hvilken reklamekampagne på det sociale netværk Facebook brugere er blevet foranlediget til at downloade vores app. Til dette formål sender vi app-id'en, app-versionen samt den oplysning, at appen blev startet, til Facebook. Der sendes ikke andre data til Facebook.

P. Sletning og blokering af personoplysninger

L&L Auto Info behandler og lagrer kun andre personoplysninger i den periode, der kræves, for at opnå formålet med lagringen. Når formålet med lagringen ikke længere eksisterer, slettes eller anonymiseres personoplysningerne rutinemæssigt og i overensstemmelse med lovbestemmelserne. Brugsdata slettes generelt efter 30 dage.

Q. Dataemnets rettigheder

Hvis du ønsker at håndhæve nogen af de rettigheder, der er angivet i denne paragraf, kan du til enhver tid sende en besked ved hjælp af de kontaktoplysninger, der henvises til i paragraf 1 eller paragraf 2 (f.eks. via e-mail eller brev).

1. Ret til bekræftelse

Du har ret til at anmode om bekræftelse på, om der behandles personoplysninger om dig.

2. Ret til adgang

Du har ret til at få oplysninger om følgende, navnlig:

 • gemte personoplysninger om dig;
 • formålet med databehandlingen;
 • de kategorier af personoplysninger, der behandles;
 • de modtagere eller kategorier af modtagere, over for hvem personoplysningerne er blevet eller vil blive offentliggjort;
 • den påtænkte periode, i hvilken personoplysningerne skal gemmes, eller, hvis dette ikke er muligt, de kriterier, der er anvendt til at fastsætte denne periode;
 • retten til at indgive klage til en tilsynsmyndighed;
 • eksistensen af automatiseret beslutningstagning;
 • hvorvidt personoplysninger er blevet overført til et tredjeland eller til en international organisation.

3. Ret til berigtigelse

Du har ret til at kræve

 • berigtigelse af unøjagtige personoplysninger, der vedrører dig og
 • fuldstændiggørelse af ufuldstændige personoplysninger, der vedrører dig

4. Ret til sletning

Du har ret til at kræve personoplysninger, der vedrører dig, slettet uden unødig forsinkelse, navnlig hvis
 • formålet med indsamlingen eller behandlingen af personoplysninger ikke længere eksisterer;
 • du trækker det samtykke, som behandlingen var baseret på, tilbage, og der ikke findes andet retsgrundlag for behandlingen
 • du gør indsigelse mod behandlingen, og der ikke findes overordnede legitime årsager til behandlingen

og/eller

 • personoplysningerne er blevet behandlet ulovligt.

5. Ret til begrænsning af databehandling

Du har ret til at kræve begrænsning af databehandlingen, hvis

 • du bestrider nøjagtigheden af personoplysningerne, navnlig i en periode, der gør det muligt for L&L Auto Info at verificere nøjagtigheden af personoplysningerne;
 • databehandlingen er ulovlig og i stedet for sletning af personoplysningerne kræver de begrænsning i brugen af personoplysningerne;
 • personoplysningerne er ikke længere nødvendige til datahandlingens formål,

men du har brug for personoplysningerne til oprettelse, udøvelse eller forsvar af juridiske krav;

 • du har gjort indsigelse mod databehandlingen, og det er endnu ikke blevet afklaret, om din indsigelse vil medføre, at databehandlingen stoppes.

6. Ret til dataportabilitet

Du har ret til at modtage de personoplysninger, der vedrører dig, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskin-læsbart format.Derudover har du ret til at få personoplysningerne overført direkte til en anden ansvarlig person i det omfang, dette er teknisk muligt, og hvis dette ikke har negativ indflydelse på andres (friheds)rettigheder.

7. Ret til indsigelse

På grundlag, der vedrører din særlige situation, har du ret til at gøre indsigelse mod behandling af personoplysninger vedrørende dig, hvis databehandlingen er baseret på følgende grundlag:

Databehandlingen er nødvendig af hensyn til legitime interesser der tilstræbes af L&L Auto Info eller af en tredjepart.

I tilfælde af indsigelse vil L&L Auto Info ikke længere behandle personoplysningerne, medmindre der er overbevisende legitime grunde til behandlingen, som tilsidesætter dine interesser, rettigheder og friheder, eller hvis formålet med behandlingen er at etablere, udøve eller forsvare sig mod retlige krav.

Hvis du ønsker at håndhæve en indsigelsesret, kan du til enhver tid sende en besked ved hjælp af de kontaktoplysninger, der henvises til i paragraf 1 eller paragraf 2 (f.eks. via e-mail, fax eller brev).